วิธีชำระเงิน

ขายป้ายทะเบียน, ขายทะเบียนประมูล
สำหรับลูกค้าที่สนใจป้ายทะเบียนรถสวย และ ทะเบียนป้ายประมูลต่างๆ นั้น ให้ติดต่อเข้ามาที่ทางร้านเพื่อทำการตกลงซื้อขาย

โดยมีวิธีการจองทะเบียนที่ต้องการ ดังต่อไปนี้

1.ทางผู้ซื้อจะต้องทำการโอนเงินมัดจำป้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 สำหรับป้ายทะเบียนราคาไม่เกิน 50,000 บาท ต้องวางเงินมัดจำจำนวน 3,000 บาท

1.2 สำหรับป้ายทะเบียนราคาเกิน 50,000 บาท ต้องวางเงินมัดจำจำนวน 5,000 บาท

2.หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว ผู้ซื้อ จะต้องมาชำระเงินค่าป้ายส่วนที่เหลือ ภายใน 7 วัน พร้อมรับหนังสือโอนกรรมสิทธิ์ป้ายทะเบียนที่ร้านได้

3.กรณีที่ผู้ซื้อ ต้องการรับเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS)  ทางร้านจะดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ภายหลังจากชำระเงินครบถ้วนแล้ว ภายใน 1 วันหลังจากชำระเงิน (ไม่รวม กรณีติดวันหยุด เสาร์-อาทิตย์)

4.หากผู้ซื้อ มีความประสงค์ให้ทางร้านดำเนินการ จดทะเบียนเข้าป้ายให้จะต้องชำระค่าดำเนินการ จดเข้าป้ายเพิ่มจำนวน 3,000 บาท (ส่วนนี้ผู้ซื้อจะต้อง ส่งเอกสารให้ทางร้าน)

 

หมายเหตุ ชำระเงินโดยการโอนเข้า บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา บางแวก
เลขที่บัญชี   264-225619-0
ชื่อบัญชี น.ส. ศริยา ทักษิณทวีทรัพย์
****แจ้งการชำระเงินได้ที่  T.02-447-9292-4****